Privacybeleid

Privacybeleid

(Vertaald. Bij betwisting is enkel de originele Franse tekst geldig.)

Persoonlijke gegevens

In toepassing van de GDPR-wet van 20 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, hebben internetgebruikers het recht op toegang, verbetering, wijziging en verwijdering van gegevens die hen persoonlijk betreffen.

Informatieverzameling

De informatie die in onze formulieren wordt verzameld, wordt geregistreerd in een bestand dat door onze administratieve dienst is geautomatiseerd om de offertes en facturen te kunnen opstellen die nodig zijn voor onze commerciële relatie.

Ze worden bewaard tot 5 jaar na ons laatste contact en zijn bestemd voor onze verkoopafdeling, tenzij:

U uw recht uitoefent om gegevens over u te verwijderen, onder de hieronder beschreven voorwaarden;
Een langere bewaartermijn is toegestaan of opgelegd op grond van een wettelijke of reglementaire verplichting.

Gedurende deze periode zetten we alle passende middelen in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, om te voorkomen dat ze beschadigd raken, gewist worden of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

Het bedrijf verbindt zich ertoe de gegevens niet te verkopen, te verhuren, toe te wijzen of er toegang toe te geven aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de klant, tenzij het daartoe gedwongen wordt om een legitieme reden (wettelijke verplichting, bestrijding van fraude of misbruik, uitoefening van de rechten van verdediging , enz.).

In overeenstemming met de gewijzigde wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 en Europese Verordening nr. 2016/679 / EU van 27 april 2016 (van toepassing vanaf 25 mei 2018), heeft u het recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens of beperking van de verwerking. U kunt ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

Wij informeren u over het bestaan van de telefonische verzetslijst “Bloctel”, waarop u zich kunt inschrijven op het adres: https://conso.bloctel.fr/

Cookies
Informatie over cookies
Voor statistische en weergavedoeleinden gebruikt deze site cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw browsen vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet werken zonder de acceptatie van cookies.

Doel van de gebruikte cookies 
Wij gebruiken cookies van de volgende diensten: Google Analytics. De gegevens en statistieken die we met behulp van deze cookies verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Google Analytics: wordt anoniem gebruikt om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u een intuïtieve navigatie te bieden.

Uw keuzes met betrekking tot cookies
U kunt er op elk moment voor kiezen om uw wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen, via de hieronder beschreven middelen.
U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies in uw terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat de acceptatie of weigering van cookies u geval per geval wordt aangeboden voordat een cookie in uw terminal wordt opgeslagen. Voor meer informatie, zie de rubriek “Hoe uw keuzes uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt?”

Aanvaarding van cookies
De registratie van een cookie in een terminal is onderworpen aan de wil van de gebruiker, uitgedrukt en op elk moment gratis te wijzigen via de keuzes die worden aangeboden door zijn navigatiesoftware. Als u de opslag van cookies op uw terminal in uw browsersoftware hebt geaccepteerd, kunnen de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina’s en in de inhoud die u hebt geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte op uw terminal. Ze zijn daar alleen leesbaar door hun uitgever.

Weigering van cookies
Als u de registratie van cookies in uw terminal weigert, of als u de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, kunt u mogelijk niet langer profiteren van een aantal functionaliteiten. Dit zou ook het geval zijn wanneer wij – of onze serviceproviders – vanwege technische compatibiliteitsdoeleinden bepaalde zaken niet kunnen herkennen zoals het type browser dat door uw apparaat wordt gebruikt, de taal- en weergaveinstellingen, of het land van waaruit uw apparaat lijkt te zijn verbonden met het internet. Waar van toepassing, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen afhankelijk van de browser die u gebruikt?
Voor het beheer van cookies en van uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Ze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw wensen op het gebied van cookies kunt wijzigen.

We nodigen u uit om te klikken op de naam van uw browser om toegang te krijgen tot het bijbehorende helpmenu:

U kunt uw browser ook zo instellen dat een code wordt verzonden om websites te laten weten dat u niet wilt worden gevolgd. (“Do No Track” optie).

We nodigen u uit om op de naam van uw browser te klikken om toegang te krijgen tot het bijbehorende helpmenu: